Privacybeleid

Privacybeleid

Inleiding

In deze privacy verklaring leest u alles over de manier waarop uw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar uw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen uw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vindt u hier ook al uw rechten met betrekking tot uw gegevens en hoe u gebruik kunt maken van die rechten.
De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Dennis Valent, directie Dutch Cups BV

1. Doel gegevens

Er worden voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Dutch Cups BV. Deze worden hieronder toegelicht;

1.1 Het versturen van nieuwsbrieven
Dutch Cups BV stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Uw voornaam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van Dutch Cups BV. Daarnaast kunt u mondeling of tekstueel gevraagd worden om u aan te melden.

1.2 Contact opnemen
Uw gegevens zullen verzameld worden als u contact opneemt met Dutch Cups BV via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals uw naam, bedrijfsnaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en projectomschrijving.

1.3 Analytics
De website van Dutch Cups BV verzamelt uw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan uw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van uw website bezoek of de pagina’s die u veel bezoekt.

1.4 Account aanmaken
Als je bij Dutch Cups BV artikelen wilt kopen in onze shop kunt u eerst een account aanmaken op onze website www.dutchcups.nl. Daarna kunt u inloggen op uw account en uw account beheren. Voor het aanmaken van uw account en het gebruik van uw account verwerken we noodzakelijke gegevens van u. Waaronder uw, naam, achternaam, geboortedatum, geslacht, e-mailadres, telefoonnummer, adres en wachtwoord. Wanneer u uw account actief gebruikt dan worden er ook andere persoonlijke gegevens opgeslagen als; besteldata, bestelnummers/ordernummers, details van de bestellingen (bedragen, type artikelen, artikelnummers, aantallen, kleur en soort), bezorgdata, bezorgkosten, overzicht betalingen, e-mailadres, betaalvoorkeuren, bezorgvoorkeuren.

2. Ontvangers

De gegevens die Dutch Cups BV ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:

2.1 Mailblue
De nieuwsbrieven worden verzonden met MailBlue. Op het moment dat u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt uw e-mailadres, voornaam en achternaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen MailBlue.

2.2 Yourhosting
Wij nemen e-maildiensten af van Yourhosting. Yourhosting verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Yourhosting heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Yourhosting is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

2.3. Maitech
Het IT Beheer wordt verzorgd door Maitech B.V. Als beheerder heeft Maitech toegang tot de verschillende systemen van Dutch Cups BV. Hierdoor is Maitech een verwerker van eventuele persoonsgegevens van Dutch Cups BV, maar gebruikt deze niet voor eigen doeleinden. Maitech verzorgt voor Dutch Cups BV. diverse beveiligingsmaatregelen in de vorm van netwerkbeveiliging, PC beveiliging en Back-ups. Tevens faciliteert Maitech voor Dutch Cups BV diverse clouddiensten in de vorm van Hosted Exchange, Spamfiltering en Cloudopslag. Voor deze dienstverlening heeft Maitech een verwerkersovereenkomst met Dutch Cups BV afgesloten. Maitech heeft ook een eigen privacy statement die te lezen is op de website van Maitech.

2.4 23G
De website en back-ups van de website worden gehost door 23G. Gegevens die u achterlaat op de website van Dutch Cups BV zijn op de servers van 23G opgeslagen en zij gebruiken uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. 23G heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. 23G is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

2.5 Koeriers
Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw bestelde goederen bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van verschillende koeriersdiensten en transportbedrijven voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met deze koeriers delen. De koeriers gebruiken deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat de door Dutch Cups gekozen koeriers onderaannemers inschakelen, stellen deze koeriers uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

3. Opslagperiode

Uw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Dutch Cups BV, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren.

3.1 Het versturen van nieuwsbrieven
Uw e-mailadres, voornaam en achternaam worden opgeslagen in MailBlue. De opslag van uw gegevens is voor onbepaalde tijd. U kunt zich namelijk uitschrijven wanneer u maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar info@dutchcups.nl.

3.2 Contact opnemen
Op het moment dat u contact opneemt met Dutch Cups BV via mail, dan worden deze gegevens die u meestuurt, zoals bijvoorbeeld uw naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Deze mails worden tot maximaal vijf jaar terug bewaard.

3.3 Analytics
De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan uw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

4. Beveiliging

Er worden van uw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Uw gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software.

De persoonsgegevens die door Dutch Cups BV of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestaps-verificatie.

Bij deze tweestaps-verificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar Dutch Cups BV. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces.

De apparaten die uw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot uw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

Daarnaast wordt uw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat uw verbinding met de website van Dutch Cups BV privé is. U herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url.

Daarnaast is het domein van Dutch Cups BV ondertekend met DNSSEC. Dit is een extra hulpmiddel waarmee de ‘bewegwijzering’ van de website veiliger en vertrouwder wordt.

5. Uw rechten

5.1 Recht op inzage
U hebt het recht om ten alle tijden uw gegevens op te vragen die bij Dutch Cups BV vastgelegd en bewaard worden. Dit doet u door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Dutch Cups BV. U krijgt dan een overzicht van uw gegevens.

5.2 Recht op rectificatie
Kloppen uw gegevens niet? Of zijn uw gegevens veranderd? U hebt het recht om dit te laten rectificeren door Dutch Cups BV. Uw gegevens omtrent de nieuwsbrief kunt u aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan elke mail.

5.3 Recht op wissen van gegevens
Wilt u niet langer dat uw gegevens bij Dutch Cups BV vastgelegd zijn? Dan heeft u het recht op het laten wissen van uw gegevens.

5.4 Recht op het indienen van een klacht
U hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als u vindt dat Dutch Cups BV niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat. Dit kan via deze link.

5.5 Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)
Wilt u niet dat Dutch Cups BV uw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van uw persoonsgegevens.

Het gebruik maken van deze rechten kan via info@dutchcups.nl onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het id-bewijs, documentnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.

6. Plichten

Dutch Cups BV verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van Dutch Cups BV via e-mail. Uw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Uw e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om u te informeren over een bestelling of de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Dutch Cups BV de betreffende dienst niet aanbieden.

Mocht het nodig zijn gegevens die u hebt gedeeld met Dutch Cups BV met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst uw toestemming voor worden gevraagd.

Dutch Cups BV behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Dutch Cups BV dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Dutch Cups BV te beschermen. Daarbij trachten wij altijd uw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Heeft u toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.

info@dutchcups.nl |  +31 (0)320 28 94 80 | Artemisweg 175 | 8239 DD Lelystad | BTW nr NL814934444B01 | KVK nr 39060975

Dutch Cups is een besloten vennootschap, welke wordt bestuurd door haar directeur, Dennis Patrick Valent.

Laatst bijgewerkt op 30 augustus 2022